User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
News - Latest

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอบรมการใช้โปรแกรมประชากรวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมุลวัยเรียน ตั้งแต่อายุ 3-15 ปี ในเขตบริการของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 05:40 น. )